top of page

TAPIO HIRVONEN
kuvataiteilija visual artist

green dog logo_2.jpg

about

Artist´s statement

Art work is always a statement for and about of something. 

ABOUT

I was born in Kirkkonummi Finland 1967, in a southern military zone close at the Porkkala coast. Today I live and work in southern Ostrobotnia, Salmi Kuortane.

Artist makes observations about things surround himself and is a part of it and it´s endless change whether it is slow or fast.

Making art for me is diving to experience of existence and to it´s multi leveled moments and several things surround there and it´s endlessly changeable conditions. It is always a choice which path I decide to follow and go further. ​

On this journey I pick up motives of the flow of my interests, medium and subjects till the final result of the work.

Point of view/angle might change several times before I feel the work is complete and I can let it go off my control. 

​I´m always curious to look what´s behind the visible. Only a short number of things around are 1:1. 

Artwork doesn´t need to defence itself or have to have a narrative support or background to be exist as itself or to be received by the viewers.

Present moment, spontaneity, symbols and hidden mysteries of nature, unknown places/planets/environments, human mind, subconscious, emotions and spirituality are constantly under my focus and the sources of my art despite the major topics/trends or fashionable styles.

I´m keen to strive for abstract result sometimes together with some recognizable things and objects. 

Movement-change-print. 

We should respect the nature´s own diversity and timetable for changes and try to find organic, cooperative ways to work together with them.

We should take better care of nature otherwise we´ll face unpredictable consequences.

I´m worried about the climate change and we should do our best to diminish the global coal print.

Freedom to choose material, medium and style plays and rules my working. 

I like to use recycled material especially in my art object and sculpture works as much as possible and that´s my statement for climate change and for over spending the planet´s resources.

The history always keeps now moments and therefore it´s fascinating to create and to give a new life for used material. 

Floating particles with wind swirls, molecules, protozoans inside the water or in other liquid with their slow, hypnotic rotating rhythm fascinates me all over again and give the matrix for my works.

I want to avoid to build any guiding answers, stories or easily open explanations for my works. 

In the summer of 2015 I opened and started to run my own studiogallery; USVA (mist), downstairs at the same building

I´m living. The gallery is placed for the previous post-office at the centre of the village.There I´ve had some short popup -shows with various themas and the idea is to run it like that during the seasons.

You can follow the events in FB: USVA galleria page.

I´m a member of the SAATCHI online gallery where I have an portfolio. Please check my works there as well.

 

Thank you

 

Lausuma : Jokainen taideteos on aina tekijänsä lausuma tai kannanotto jostakin ja johonkin.

Aloitan työskentelyni aina läsnäolevan hetken tarjoamista vaikutelmista, tunteista, mielenliikkeistä ja jatkuvasti muuttuvasta ajatusvirrasta, sekä työympäristöstäni saamista vaikutteista ja ideoista.

Tästä tajunnanvirran kaltaisesta tilasta poimin ensimmäiseksi mieleeni nousevat aiheet, kiinnostuksen kohteet ja ryhdyn seuraamaan niitä. Työskentelyn edetessä polku voi johtaa myös toisenlaisiin ratkaisuihin ja valintoihin. 

Kutsun tätä työskentelytapaani ikäänkuin abstraktiksi improvisaatioksi. En pyri kuitenkaan kertomaan tai kuljettamaan mitään erityistä tarinaa, sillä mielestäni narratiivi ei ole kuvataiteen ainoa ja sen keskeisin päätavoite.

Moniarvoisessa ja -kulttuurisessa maailmassa erilaisia taiteellisia tavoitteita ja tyylejä voi risteillä useita rinnakkain ja päällekkäin saman- tai eriaikaisesti.

Taiteilijalla on täysi vapaus valita oma tavoitteensa, kommentointitapansa sekä ilmaisuvälineensä ja menetelmänsä erilaisista jo vakiintuneista vaihtoehdoista ja halutessaan keksiä myös uusia.

Pidän myös siitä ajatuksesta, että kuvataide ei ole alisteisessa asemassa muihin taiteisiin nähden.

 

Luonto, eläimet ja vuodenajat, sekä ihmismielen kerroksisuus antavat töilleni pääasiallisen pohjateeman ja sisällön, jonka lopputulosta määrittelee tunnistettava, havaintoon perustuva, toisinaan abstrakti ilmiasu.

Esimerkiksi tuulenpyörteen mukanaan nostattamat roskat, lehdet, maa-aines ja erilaiset hiukkaset antavat   pyrähdyksenomaista rytmiä.

Valokiilassa hitaasti leijailevat pölyhiukkaset, lumisade tai nesteessä liikkuvat partikkelit toimivat eräänlaisina universaalia pyörimisliikettä toisintavina vertauskuvina. Toisinaan lisään tunnistettavia asioita mukaan, mikäli koen ne sanottavan sisällön ja kokonaisuuden kannalta olennaisen tärkeiksi esittää. Esimerkiksi silmä.

Muutos, liike ja jälki.

Kaikki ovat muutoksen lainalaisuudessa ja haluan töilläni ilmaista tätä jatkuvaa liikettä josta jää aina jälki ja seuraus ja jonka ennakoimattomuus sekä yllätyksellisyys luovat jännitteitä.

Ilmiöt näyttäytyvät ja ovat monikerroksisia, moniselitteisiä ja usein myös ristiriitaisia. Menneisyyteen ei voi palata, takertua tai jäädä. Tulevaisuudesta ei voida tietää varmuudella paljoakaan, joten jäljelle jää vain nyt -hetki.

Pyrin hyödyntämään kierrätysmateriaalia erityisesti esine -teoksissani.

Jo kerran elinkaarensa läpikäyneessä esineessä on kiehtovaa sen historia ja käyttötarkoitus, joka luovan työvaiheen jälkeen antaa sille uuden sisällön ja tehtävän. Tämä on kannanottoni tehotaloutta ja luonnonvarojen ylikuluttamista kohtaan.

Taiteen tekeminen on minulle eräänlainen henkinen harjoite ja meditaatio. Haluan tuoda esiin kaunistelematonta, eräänlaista rosoista esteettistä visuaalisuutta ilman lisättyä koristeellisuutta ja keinokimallusta, ellei se ole esitettävän sisällön kannalta välttämätöntä. 

Työni ovat kokonaisvaltaisia heijastumia erilaisista kokemuksista ja havainnoista ja ovat siten työskentelyni lähtökohta

ja päätepiste.

Kesällä 2015 avasin työhuonegalleria USVAn, jossa esittelen töitäni lyhyillä pop up -tyylisillä näyttelyillä vuosittain eri teemoilla. Näyttelyt ovat olleet myös osana valtakunnallisia Konstrundan-, Tuubit auki - ja Avoimet kylät tapahtumia.

 

USVA lla on myös oma FB -sivu : fb.me/galleriausva

 

  

Kiitos

 

 

 

 

bottom of page